Välkommen till

För hjälp med läkarbedömningar, livsstilsfrågor, stresshantering, psykisk ohälsa och traumabearbetning

Om mig

Välkommen till Elisabeth Persdotter, legitimerad läkare och specialist i allmänmedicin sedan 1989.
Jag fokuserar på det friska hos varje individ och ser till helheten - inte bara vilken åkomma det gäller utan också vem som har den. Mitt mål vid varje patientbesök är att ge god kvalitet i mötet. Många brukar tycka att jag är lugn och förklarar bra. Jag arbetar deltid på vårdcentral och erbjuder på detta sätt mina erfarenheter till en bredare publik, även online.

Mitt specialintresse är psykisk ohälsa. Där räcker inte mediciner för att lindra lidandet.

Därför har jag kompletterat läkarutbildningen med en steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, en instruktörsutbildning i mindfulness, en 2-årig hypnosutbildning och är certifierad EMDR-terapeut.

Fördelen med dessa metoder är att de är godkända av Socialstyrelsen, fungerar, kan kombineras och saknar biverkningar.

I alla samtal lyssnar jag efter individens styrkor och förstärker dem för att maximera den egna läkningsprocessen till bättre mående.

Flera läroböcker har kommit ut riktade till studenter inom hälsovårdande yrken. Jag har bidragit med kapitel i två av dem

Om hypnos i boken Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg:

Mitt specialintresse är psykisk ohälsa. Där räcker inte mediciner för att lindra lidandet.

Därför har jag kompletterat läkarutbildningen med en steg 1-utbildning i psykoterapi med psykodynamisk inriktning, en instruktörsutbildning i mindfulness, en 2-årig hypnosutbildning och är certifierad EMDR-terapeut.

Fördelen med dessa metoder är att de är godkända av Socialstyrelsen, fungerar, kan kombineras och saknar biverkningar.

I alla samtal lyssnar jag efter individens styrkor och förstärker dem för att maximera den egna läkningsprocessen till bättre mående.

Flera läroböcker har kommit ut riktade till studenter inom hälsovårdande yrken. Jag har bidragit med kapitel i två av dem

Om hypnos i boken Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg:

Om hypnos i boken Hälsofrämjande kommunikation i vård och omsorg:

och om EMDR i boken Psykoterapi som hjälper:

DINA PROBLEM
Läkarfrågor

Ångest

Du vill ha en medicinsk konsultation eller second opinion

Du vill ”fråga doktorn” om en personlig fundering eller få något förklarat

Har ett svårbehandlat smärttillstånd, beroende eller livsstilsproblem.

Depression

Du känner ensamhet, sorg, eller är ledsen, kanske utan att förstå varför

Känner dig nedstämd och undrar över meningen med allt

Depression

Du känner ensamhet, sorg, eller är ledsen, kanske utan att förstå varför

Känner dig nedstämd och undrar över meningen med allt

Stress

Kör du fram genom livet med racerfart?

Det går så länge det går. Betänk: Även den starkaste motor behöver vila ibland.

Stanna upp och lär dig självhypnos eller mindfulness som daglig powernap.

Utmattning

Du håller på att sjunka av överbelastning…

Har svårt att sätta gränser, svårt att säga nej…

Är rädd för konflikter, anpassar dig efter andra…

Känner att väggen är nära…

Utmattning

Du håller på att sjunka av överbelastning…

Har svårt att sätta gränser, svårt att säga nej…

Är rädd för konflikter, anpassar dig efter andra…

Känner att väggen är nära…

Trauma

Du känner dig som skuggan av ditt forna jag, pga att

Du har varit med om en traumatisk händelse, stor eller liten

Blivit kränkt, kanske misshandlad fysiskt eller psykiskt,

Är dagtrött av mardrömmar eller sömnsvårigheter

Jag erbjuder

Allmänmedicin

Tidbokade läkarbesök via zoomlänk som du får vid bokningen, eller IRL på Specialist Hälsan i Linköping.
Vårt journalsystem är fristående från regionens.
Självklart råder samma sekretess som överallt inom vården.
Jag har gällande patientförsäkring.

Det finns ingen möjlighet till sjukskrivning.
Vi har inga receptblanketter för beroendeframkallande läkemedel.

Jag är medlem i
Svenska Läkarförbundet                        https://slf.se/
Svenska Distriktläkarföreningen          https://slf.se/dlf/
Svensk Förening för Allmänmedicin.   https://sfam.se/

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR är en metod som används när man varit med om ett trauma, för att ta bort den känslomässiga laddningen i plågsamma minnen.
EMDR-behandling utgår från de negativa tankar, känslor och kroppsupplevelser som är kopplade till traumat. Genom att låta blicken röra sig från sida till sida som under REM-sömn bearbetas händelsen i form av minnesbilder som flimrar förbi likt landskapet under en tågresa. Du behöver inte prata särskilt mycket.
Allteftersom tappar traumat mer och mer av sin negativa laddning och till slut känns händelsen som en neutral upplevelse.
Slutresultatet blir alltså att minnet finns kvar men är känslomässigt oladdat.
Behandling går också bra online via zoomlänk.

För isolerade upplevelser behövs enstaka sessioner. För mer komplexa några fler. Behandlingen börjar alltid med bedömningssamtal.
Du får alltid instruktion i olika metoder att lugna ditt eget inre.

Jag är medlem i Föreningen EMDR Sverige.

Läs mer på nätet emdr.seemdr-europe.org  eller se hur det går till på youtube.

EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing

EMDR är en metod som används när man varit med om ett trauma, för att ta bort den känslomässiga laddningen i plågsamma minnen.
EMDR-behandling utgår från de negativa tankar, känslor och kroppsupplevelser som är kopplade till traumat. Genom att låta blicken röra sig från sida till sida som under REM-sömn bearbetas händelsen i form av minnesbilder som flimrar förbi likt landskapet under en tågresa. Du behöver inte prata särskilt mycket.
Allteftersom tappar traumat mer och mer av sin negativa laddning och till slut känns händelsen som en neutral upplevelse.
Slutresultatet blir alltså att minnet finns kvar men är känslomässigt oladdat.
Behandling går också bra online via zoomlänk.

För isolerade upplevelser behövs enstaka sessioner. För mer komplexa några fler. Behandlingen börjar alltid med bedömningssamtal.
Du får alltid instruktion i olika metoder att lugna ditt eget inre.

Hypnos

Vad är hypnos?
Hypnos är i korta ordalag det medvetandetillstånd man befinner sig i när man dagdrömmer, låter tankarna vandra till andra ställen än där man är. Det är också beteckningen på metoden att nå dit.
Medicinsk hypnosbehandling går ut på att jobba med fantasin, de inre bilder du skapar runt dina problem och vinkla dem på ett läkande sätt.  Det är just det som händer under hypnosen som sedan kan göra skillnad i din vardag. Därför är det nödvändigt att formulera ett mål med behandlingen, till exempel stresshantering, smärtlindring eller en önskad beteendeförändring.

Vem kan hypnotiseras?
Alla som är motiverade! Och har förmåga att koncentrera sig.

Vem får hypnotisera?

Hypnos får utövas endast av personer som är legitimerade av Socialstyrelsen eller i sin yrkesutövning lyder under Patientsäkerhetslagen.

Jag är medlem i  Svenska föreningen för Klinisk Hypnos

Jag är medlem i Föreningen EMDR Sverige.

Läs mer på nätet emdr.seemdr-europe.org  eller se hur det går till på youtube.

Jag är medlem i Föreningen EMDR Sverige.

Läs mer på nätet emdr.seemdr-europe.org  eller se hur det går till på youtube.

Mindfulness

Mindfulness   går ut på att vara uppmärksamt närvarande i nuet och hör till det som ”tar 5 minuter att lära sig och en livstid att behärska.”
Det är en träning av förmågan att pendla med uppmärksamheten mellan tankar och den information vi får från våra sinnen – en värdefull förmåga då man störs av grubblerier på det som varit eller malande oro inför framtiden.

Mindfulness

Mindfulness går ut på att vara uppmärksamt närvarande i nuet. Här får du ett användbart sätt att må bättre på:
Man kan tänka sig att all psykisk ohälsa har en riktning i tiden.

Ältande tankar kring det som varit, och som vi inte kan påverka kan leda till depression.

… eller malande oro för en framtid vi inte vet någonting om kan ge upphov till ångest.

Om vardagen påverkas negativt av dessa oönskade tankar hjälper det att fokusera på NUET.
Hur vet vi då att vi är ”här och nu”?
-Jo, förstås genom våra sinnen:

*syn
*hörsel
*lukt
*smak och
*känsel

Poängen är att pendla med sin uppmärksamhet mellan ältande eller orostankar och information som förmedlas via något sinne. Det kan man göra hela tiden – så att aktivera dina sinnen kan du börja med nu direkt!

Mindfulness kan också införlivas i våra dagliga aktiviteter för att öka koncentrationen och kvaliteten på det vi gör.
Mindfulnessmeditation är en effektiv stresshanteringsmetod.

Kroppsscanning ger värdefull information om tillståndet i vår kropp.
Välkommen att höra av dig om du vill ha personlig guidning i detta (länk till kontaktformulär)

Vem kan hypnotiseras?
Alla som är motiverade! Och har förmåga att koncentrera sig.

Vem får hypnotisera?

Hypnos får utövas endast av personer som är legitimerade av Socialstyrelsen eller i sin yrkesutövning lyder under Patientsäkerhetslagen.

Jag är medlem i  Svenska föreningen för Klinisk Hypnos

Kontakta oss

Kontakt

Tel mobil: 073-072 4004

e-mail:

info@lakartjanster.se

Besöksadress

Specialist Hälsan

Apotekaregatan 7

582 27 Linköping

Tel 013-12 74 00

Pris

Pris
Läkarbesök    30min    800kr
Psykoterapi   45 min   900kr
Betalas före besöket

Vid digitala besök får du en länk via e-mail till ett eget mötesrum på zoom.

Swishnummer 123 382 6815